06 - 183 953 18 mail@vangestel-partners.nl

Stress en Burn-out coaching

Chronic Stress Reversal


Van Gestel & partners | Powerful People werkt uitsluitend met de wetenschappelijk onderbouwde CSR-methode, ontwikkeld door Sonja van Zweden. In deze methode richten we ons eerst op 
fysiek herstel en daarna pas op mentaal herstel. Stress heeft een effect op je lichaam waardoor je vermoeid raakt, cognitief minder functioneert, somber en angstig wordt, maar ook fysieke ontregelingen krijgt. Het terugregelen van je fysieke gezondheid is de eerste prioriteit waarna gevoelens van somberheid, angst zullen afnemen en er weer ruimte ontstaat voor cognitief herstel.   

Wij werken uitsluitend in opdracht van bedrijven en organisaties en voor zelfstandig ondernemers. Wil je als medewerker door ons begeleidt worden bij het herstel van je chronische stress klachten, neem dan contact op met je leidinggevende, HR manager of Arbodienst. in vrijwel alle gevallen zijn werkgevers bereid de kosten voor burn-out coaching geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Onze dienstverlening wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.  

Coaching van mensen met chronische stress gerelateerde klachten heeft primair als doel dat de je energetisch en functioneel herstelt. Daarvoor is nodig:   

  • De regelsystemen die bij stress en herstel betrokken zijn neurohormonaal terug-geregeld worden (Chronic Stress Reversal;
  • Het hersteltekort verdwijnt;
  • Je begrijpt wat roofbouw is en wat je kan doen om te herstellen;
  • Je zelfmanagement verbetert (gedragsmatige verandering);
  • Je thuis en op het werk je  taken weer oppakt.  

Hierbij gebruiken we zogenaamde “Stepped care”:

  • Onze intake is een gestandaardiseerde Energie CheckUp mbv vragenlijsten en evt. een PsychoFysiologische meting;
  • De begeleiding wordt gedifferentieerd naar zwaarte van de chronische stress klachten;
  • Er wordt tussentijds geëvalueerd of de methode voldoende aanslaat (met behulp van de vragenlijst stress klachten en gesprek). De coach zal doorverwijzen wanneer de aanpak niet tot resultaten leidt, of wanneer er geen goede werkrelatie ontstaat.
  • In de laatste fase van onze aanpak zetten we binnen Van Gestel & Partners ons Personal Mastery Skills programma in, zodat je je eigen talent en persoonlijke kracht herkent en op een goede manier kan inzetten in je verdere loopbaan;
  • We gaan uit van maximaal 15 sessies voor cliënten met het meest gecompliceerde chronische stress syndroom. Over het algemeen hebben we circa 10 sessies nodig om tot goed herstel te komen.

 

Van Gestel & Partners is onderdeel van de Habilis Groep.

Outplacement & Solliciteren

Neem deel aan onze workshop serie “Solliciteren vanuit je kracht!” 10 Unieke workshops waarin je alles leert over jouw positionering op de arbeidsmarkt.

 Meer informatie

Outplacement & Curriculum Vitae

Het CV is jouw persoonlijke brochure. Jouw unieke arbeidsmarkt marketing instrument. Vraag een kosteloos en vrijblijvend gesprek aan om je CV te optimaliseren.

 Neem contact op

Outplacement & Linkedin

Een goed LinkedIn profiel is een absolute must voor hoger opgeleiden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Laat ons jouw LinkedIn profiel beoordelen. 

Neem contact op